Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:49 PM CDT

leetour

 

Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa, phooj ywg txhua tus, peb muaj xov xwm zoo yuav hai qhia nej xwb li no:
1. Peb muaj ntau lub tsheb, ntau hom tsheb xauj rau koj tsav, thauj koj mus ncig ua sis rau txhua txhia chaws hauv teb chaws Laos “tus nqis pheej yig”
2. Yog koj muaj poj niam, muaj txiv los yog koj muaj ib tug neeg txheeb ze, tus neeg koj hlub nyob rau teb chaws Laos, koj xav ntxiv nyiaj rau nws lub xov tooj “ntxiv na this” 1 hnub 1 zaug, 1 hnub 2, 3, 4 zaug los yog 7 hnub 2 zaug nyob ntawm koj xav kom ntxiv ntau thiab tsawg… peb muaj peev xwm yuav xa nyiaj xov tooj hauv internet no nkag rau koj tus neeg ntawv lub xov tooj, txawm nyob deb thiab ze los peb xa tau tsuav nws siv Number (85620 xxxx xxxx).
3. Yog koj muaj rooj noj hau loj-me, rooj tshoob, rooj plig-tso plig, ntees tuag, … ib leeg nyob ib sab ntuj xav pom ua Video online no los peb pab tau nej kom nej tsev neeg ib leeg nyob ib sab ntuj los kom nej sib pom ua kes tau. Tus nqis pheej yig xwb nyob ntawm tham haum “tsis dhau ntawm $500.00/ib zaug”
Nov yog peb tus xov tooj nej hu tau peb txhua lub sij hawm, yog thaum tsis muaj neeb teb xov tooj los thov tso npe tso xov tooj cia peb mam hu rov qab rau koj sai.

USA Phone number: 612-353-1820
Laos Phone Number: 856-20-5555-2015
e-mail: nojtsiab@gmail.com
website: www.hmongvientiane.com

Last Updated: Wednesday, January 25 2017 @ 05:01 PM CST| Hits: 7,070 View Printable Version