Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT


Hmong American Day and Hmong Veteran Day?

  • Contributed by:
  • Views: 3,203
Liz Kalia Xiong lawv mus thov Governor Mark Dayton muab tau hnub Hmong American Day rau Hmong MN lawm, uas yog lub 5/14 ua Hmoob hnub. Tiam sis daim ntawv muab ntawv tsuas yog kav ib xyoos xwb. Lawv twb ua kev zoo siab rau hnub no los tau 3 lub xyoos lawm.