Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT

Ntuj los nag Toj pob txhub

  • Contributed by:
  • Views: 1,232

Ntuj los nag ua rau toj pob los tais ib tsev hmoob tuag tag nro ib tsev neeg 6 leej ( Nyob lub xeev Oudomxai, Laos"

Thov kom nej tus ntsuj plig mus zoo
by. Thai thor

30Hmong.com

Hmoob Nyob Minnesota: Nce Qib Zuj Zus Lawm.

  • Contributed by:
  • Views: 828

 Nyob rau hauv tsab ntawv  Twin Cities Business Magazine thaum lub 7/26/2013 tau sau tawm tias, peb Hmoob nyob rau Xeev Minnesota no tau nce qib lawm ntau heev txog "  fab Kev kawm ntawv"  thiab kev  " Khwv Nyiaj".  Muaj raws li nram qab no:

Level 1990 2011
High School 21.2% 26%
Some College 14.3% 28.8%
Bachelor's degree 1.8% 9.4%
Poverty rate 62.3% 27.6%
Home ownership rate 12.1% 47.5%
Per capita income $2,692 $11,506
Population 17,764 60,637
Buying power $62 million $523 million