Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT

Xaiv cov kob los vuam koj lub tsev

  • Contributed by:
  • Views: 1,070
Yog koj npaj yuav vuam kob rau koj lub tsev, chav nyob chav pw li tej ntawv. koj yuav tau vuam cov kob kom raug li kev saib hmoov. Nws yuav pab koj ruaj siab rau txoj kev nyob kaj siab lug raws li nram qab no:

1. sab qab teb= yog hmoov hluav taws, siv kob ntsuab, kob txiv kab ntxwv, thiab kob dawb.

2. sab qaum teb= yog hmoov dej, siv kob dawb, kob xiav, kob ntsuab, thiab kob txiv kab ntxwv.

3. sab hnub tuaj los yog hnub tuaj qab teb= yog hmoov ntoo, siv kob xiav los yog kob ntsuab, kob dawb los yog yog kob mis nyuj.

4. sab hnub tuaj qaum teb los yog sab hnub poob qab teb= yog hmoov av, siv kob misnyuj, los yog kob txiv kab ntxwv, kob misnyuj.

5. sab hnub poob losyog sab hnub poob qaum teb= yog hmoov kub, siv kob misnyuj, kob vuam nyiaj, kob vuam kub, kob xiav, kob dawb.

Lub Cev uas tsis lwj tau 2,000 txhiab tawm xyoo dhau los

  • Contributed by:
  • Views: 965

Nyob rau Suav teb cov tib neeg tshawb fawb nrhiav tau ib lub cev uas yog ib tug poj niam.  Lub cev no faus tau li ntawm 2000 txhiab tawm xyoo dhau los lawm.  Txhua yam tseem txawv tsis deb li cov cev tag sim neej tshiab tshiab.  Ntshav tseem liab nyob rau hauv cov leeg ntshav.  Tes taw tseem ua zog, tsis tau txhav kiag li.  Koj saib qhov Yeeb Yaj Kiab no koj thiaj pom tias lawv faus lub cev no ntau txheej heev.  Vim li no nws thiaj ua rau tus neeg lub cev nyob txog niaj hnub niam no tsis muaj qhov txawv ntau.