Welcome to 3HmongRadio.com Friday, August 18 2017 @ 03:42 AM CDT

Ntuj los nag Toj pob txhub

  • Contributed by:
  • Views: 1,189

Ntuj los nag ua rau toj pob los tais ib tsev hmoob tuag tag nro ib tsev neeg 6 leej ( Nyob lub xeev Oudomxai, Laos"

Thov kom nej tus ntsuj plig mus zoo
by. Thai thor

30Hmong.com

Hmoob Nyob Minnesota: Nce Qib Zuj Zus Lawm.

  • Contributed by:
  • Views: 789

 Nyob rau hauv tsab ntawv  Twin Cities Business Magazine thaum lub 7/26/2013 tau sau tawm tias, peb Hmoob nyob rau Xeev Minnesota no tau nce qib lawm ntau heev txog "  fab Kev kawm ntawv"  thiab kev  " Khwv Nyiaj".  Muaj raws li nram qab no:

Level 1990 2011
High School 21.2% 26%
Some College 14.3% 28.8%
Bachelor's degree 1.8% 9.4%
Poverty rate 62.3% 27.6%
Home ownership rate 12.1% 47.5%
Per capita income $2,692 $11,506
Population 17,764 60,637
Buying power $62 million $523 million

 

Teb chaws Meskas npaj tua teb chaws Syria (update)

  • Contributed by:
  • Views: 2,659

 8/30/13-Hnub no xov xwm tawm hauv NYT tias, Teb chaws Askiv tsis koom tes nrog Teb chaws Meskas kev tawm tsam Tsoom Hwv Syria uas siv tshuaj lom tua pej xeem.  Tiam sis Teb chaws Fabkis yuav koom tes nrog USA.

Hnub tim 23/8/2013 no teb chaws Meskas npaj yuav tua nom tswv Syria lawm.  Vim yog nom tswv Syria tau muab tshuaj lom tua pej xeem tuag txog txhiab tawm leej.  Pov thawj los muaj lawm thiab.  Tsuas yog tos Thawj pwm tsav tso teeb Ntshuab xwb.  Tam sim no Tsoom fwv Meskas npaj cov cuab yeej tua ncua deb hauv nkauj txav los ze rau teb chaws Syrai lawm.  

Xav paub ntau dua mus saib thiab nyeem ntawm nov ntxiv hauv  CBSNEWS.COM