Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:46 PM CDT

Lub Cev uas tsis lwj tau 2,000 txhiab tawm xyoo dhau los

  • Contributed by:
  • Views: 964

Nyob rau Suav teb cov tib neeg tshawb fawb nrhiav tau ib lub cev uas yog ib tug poj niam.  Lub cev no faus tau li ntawm 2000 txhiab tawm xyoo dhau los lawm.  Txhua yam tseem txawv tsis deb li cov cev tag sim neej tshiab tshiab.  Ntshav tseem liab nyob rau hauv cov leeg ntshav.  Tes taw tseem ua zog, tsis tau txhav kiag li.  Koj saib qhov Yeeb Yaj Kiab no koj thiaj pom tias lawv faus lub cev no ntau txheej heev.  Vim li no nws thiaj ua rau tus neeg lub cev nyob txog niaj hnub niam no tsis muaj qhov txawv ntau.