Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:49 PM CDT

Teb chaws Meskas npaj tua teb chaws Syria (update)

  • Contributed by:
  • Views: 2,673

 8/30/13-Hnub no xov xwm tawm hauv NYT tias, Teb chaws Askiv tsis koom tes nrog Teb chaws Meskas kev tawm tsam Tsoom Hwv Syria uas siv tshuaj lom tua pej xeem.  Tiam sis Teb chaws Fabkis yuav koom tes nrog USA.

Hnub tim 23/8/2013 no teb chaws Meskas npaj yuav tua nom tswv Syria lawm.  Vim yog nom tswv Syria tau muab tshuaj lom tua pej xeem tuag txog txhiab tawm leej.  Pov thawj los muaj lawm thiab.  Tsuas yog tos Thawj pwm tsav tso teeb Ntshuab xwb.  Tam sim no Tsoom fwv Meskas npaj cov cuab yeej tua ncua deb hauv nkauj txav los ze rau teb chaws Syrai lawm.  

Xav paub ntau dua mus saib thiab nyeem ntawm nov ntxiv hauv  CBSNEWS.COM